Raport roczny 2012

II.5. Nagrody i wyróżnienia

Działalność BRE Banku i spółek została w 2012 roku doceniona zarówno przez klientów jak i zewnętrznych ekspertów, co znalazło wyraz w przyznaniu szeregu nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należy zaliczyć następujące:

BRE Bank i Bankowość Korporacyjna:

 • 1_award_Global_FinanceBRE Bank został uznany najlepszym bankiem w Polsce przez magazyn Global Finance. Nagrodę przyznano w dorocznym konkursie “Best Emerging Market Banks in CEE (Najlepsze Banki Rynków Wschodzących – Europa Środkowo-Wschodnia)”. Nagroda została przyznana przez międzynarodowe jury, które oceniało banki prowadzące działalność na rynkach wschodzących. Brano pod uwagę m.in. wzrost aktywów, wyniki finansowe, jakość obsługi klienta czy konkurencyjność cenową oferty. Istotnym kryterium był również poziom innowacyjności.
 • 2_award_gazeta_bankowaW konkursie „Najlepszy Bank” organizowanym przez Gazetę Bankową, BRE Bank otrzymał tytuł „Banku XX-lecia” i nagrodę specjalną jako bank, który od początku konkursu najczęściej stawał na podium.
 • BRE Bank otrzymał Wyróżnienie Honorowe oraz Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” z 7 Złotymi Gwiazdami. Konkurs organizowany jest co roku przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Szczególnie doceniono BRE Bank za rozwój „Kanonu Jakości Obsługi Klienta Segmentu MSP” i związane z nim najwyższe standardy obsługi, za ofertę produktów bankowych dających wymierne i konkretne korzyści, a także wysoką kulturę współpracy bankowców z przedsiębiorcami.
 • BRE Bank został uhonorowany nagrodą branży private equity „Najlepszy Bank Roku”, w konkursie „Diamenty Private Equity”. Oceniano liczbę, wartość i różnorodność finansowania nowych projektów inwestycyjnych. Celem konkursu jest promowanie osób, firm i instytucji związanych z branżą private equity, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a także dodatkowo wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną i innowacyjnością.
 • Bankowość prywatna BRE Banku została po raz piąty nagrodzona tytułem „Best Private Banking in Poland” przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney Magazine. BRE Private Banking & Wealth Management otrzymał tą nagrodę także w 2007, 2009, 2010 i 2011 roku. Eksperci Euromoney wybierają najlepsze banki w każdym kraju, biorąc pod uwagę między innymi zakres świadczonych usług, relacje z klientami, ofertę produktową, przeciętny wzrost zdeponowanych przez klientów środków, zmiany w liczbie obsługiwanych klientów, a także wysokość aktywów pod zarządzaniem oraz wynik finansowy.
 • BRE Bank zajął pierwszą pozycję w rankingu Narodowego Banku Polskiego, będącym podsumowaniem oceny aktywności banków kandydujących do pełnienia w 2013 roku funkcji „Dealera Rynku Pieniężnego”. Punktacji podlegał okres od 1 listopada 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku. Wybór przez NBP kontrahentów pełniących w danym roku kalendarzowym funkcję „Dealera Rynku Pieniężnego” następuje na podstawie oceny potencjału rozliczeniowego i ofertowego kandydata oraz jego aktywności na rynkach niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, operacji warunkowych, FX swap, instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej FRA i IRS oraz instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej OIS.
 • Platforma wymiany walut iBRE FX uznana została za najlepsze tego typu rozwiązanie w Polsce i nagrodzona wyróżnieniem w kategorii „Best in Online Treasury Services” w konkursie organizowanym przez Global Finance.
 • W konkursie organizowanym przez Central European Electronic Card, karta MasterCard eMoney PayPass „American Classic Car” wydana przez BRE Bank zwyciężyła w kategorii na najładniejszą kartę w Polsce.
 • 7_award_iripW konkursie dla spółek giełdowych „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRIP) raport roczny Grupy BRE Banku zdobył drugą nagrodę wśród instytucji finansowych. Dodatkowo wersja on-line raportu rocznego wygrała w kategorii najlepszy raport roczny w Internecie.
 • Krzysztof Olszewski został wybrany najlepszym bankowym rzecznikiem prasowym w Polsce, a jego zastępca, Piotr Rutkowski, zajął trzecie miejsce według „Badania opinii dziennikarzy na temat banków i ich polityki Public Relations” przeprowadzonego przez instytut ARC Rynek i Opinia. Zespoły prasowe mBanku i MultiBanku (działające wspólnie od 2011 roku), zostały docenione za najszybszą komunikację na rynku, profesjonalizm pracowników, proaktywność oraz zrozumienie specyfiki pracy dziennikarskiej.

Bankowość Detaliczna BRE Banku:

 • 8_award_newsweekW prestiżowej, dziesiątej już edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w 2012 roku, MultiBank zwyciężył w kategorii bank tradycyjny, a mBank został uznany za najlepszy wśród instytucji oferujących bankowość mobilną. Dodatkowo mBank znalazł się na drugim miejscu w kategorii bankowości internetowej.
 • MultiBank zwyciężył w rankingu „Jakość na bank TNS Polska”. Badanie zostało zorganizowane przez TNS Polska, Deloitte i Puls Biznesu. Tajemniczy klienci odwiedzili oddziały 22 banków, oceniając standardy obsługi klienta (m.in. estetykę w placówce, wygląd pracownika i stanowiska pracy, ale przede wszystkim analizę potrzeb i prezentację oferty).
 • mBank po raz trzeci z rzędu został nagrodzony przez internautów w plebiscycie „Złoty Bankier”. Zatriumfował w trzech kategoriach: najlepsze konto osobiste dla internauty, najlepsza bankowość mobilna oraz najlepsze konto firmowe dla przedsiębiorcy internetowego, a otrzymując łącznie najwięcej punktów we wszystkich kategoriach wywalczył tytuł „Złotego Banku 2011”.
 • MultiBank zajął pierwsze miejsce w internetowym rankingu „Jakość Obsługi 2012” w kategorii banki. Konsumenci docenili poziom świadczonych przez nas usług zarówno w oddziałach, jak i na infolinii oraz za pośrednictwem strony internetowej.
 • mBank Czechy został uznany najlepszym bankiem internetowym w kraju w dorocznym konkursie „World’s Best Internet Banks in Central & Eastern Europe” organizowanym przez Global Finance, a mBank Słowacja uzyskał trzy wyróżnienia w konkursie „Złota Moneta 2012”: nagrodę publiczności za mKonto oraz dwa miejsca na podium za mKreditka oraz mKonto.
 • mBank został uznany drugim najlepszym bankiem w Czechach w prestiżowym konkursie „Złoty Portfel 2012”. Plebiscyt jest organizowany przez Měšec.cz, jeden z najbardziej opiniotwórczych serwisów finansowych w Czechach.

Grupa BRE Banku:

 • 10_award_parkietW dorocznym rankingu miesięcznika Forbes, zespół analityków Domu Inwestycyjnego BRE Banku został uznany za najlepszy na rynku. Zarządzający funduszami oceniali profesjonalizm, kompleksowość oferty oraz jakość i przydatność raportów przygotowywanych przez analityków największych domów maklerskich w kraju. Dom Inwestycyjny BRE Banku został uznany także za najlepszy w Polsce w dorocznym rankingu Gazety Giełdy Parkiet otrzymując tytuł „Domu Maklerskiego Roku”.
 • BRE Private Banking & Wealth Management otrzymał pięciogwiazdkową, najwyższą ocenę w badaniu jakości oferty dla najbardziej zamożnych klientów polskich banków zrealizowanym na zlecenie miesięcznika Forbes metodą „tajemniczego klienta”.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek