Raport roczny 2012

II.2. Kwartalne podsumowanie 2012 roku

I kwartał 2012
 • Ogłoszenie projektu uruchomienia Nowego mBanku, jako jednej z najnowocześniejszych platform bankowości detalicznej.
 • Udostępnienie internetowej platformy wymiany walut iBRE FX, umożliwiającej transakcje spot i forward.
 • mBank wybrany zwycięzcą plebiscytu internautów „Złoty Bankier”.
 • Dywersyfikacja finansowania w zł poprzez emisję certyfikatów depozytowych na łączną kwotę 1 mld zł.
II kwartał 2012
 • Podpisanie umowy Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) pomiędzy BRE Finance France SA a BRE Bankiem SA.
 • Wprowadzenie nowego produktu dla klientów bankowości detalicznej – mSaver - innowacyjnego i pionierskiego programu do regularnego oszczędzania.
 • Uruchomienie wersji on-line raportu rocznego Grupy BRE Banku.
III kwartał 2012
 • Pozyskanie czteromilionowego klienta detalicznego.
 • MultiBank wybrany najlepszym bankiem tradycyjnym, a mBank najlepszym wśród oferujących bankowość mobilną w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.
 • Udostępnienie klientom korporacyjnym serwisu informacyjnego iBRE News - źródła Informacji dla biznesu.
 • Rozszerzenie funkcjonalności raportu rocznego on-line o interaktywne narzędzie służące do analizowania danych - BRE Analyzer.
IV kwartał 2012
 • Emisja pierwszej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2015 roku w ramach Programu EMTN.
 • Wdrożenie przelewu HalCash pozwalającego na przesłanie i natychmiastową wypłatę środków z bankomatu przy użyciu telefonu komórkowego.
 • Zbycie wszystkich posiadanych akcji BRE Banku przez Commerzbank Auslandbanken AG na rzecz Commerzbank AG, w drodze wewnętrznego przeniesienia akcji w ramach Grupy Commerzbanku.
 • Pełna implementacja zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (ang. Advanced Internal Ratings-Based Approach – AIRB), do pomiaru wskaźników kapitałowych Grupy.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek