Raport roczny 2012

V.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku – porównanie

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, BRE Banku i Commerzbanku na 31 grudnia 2012 roku.


Rating 31.12.2012 Polska BRE Bank SA Commerzbank AG
Moody’s A2 (stab.) Baa2 (neg.) A3 (neg.)
Fitch Ratings A- (stab.) 1) A (stab.) A+ (stab.)
Standard & Poor’s A- (stab.) BBBpi A (neg.) 2)

W nawiasach podana perspektywa ratingu: stab. – stabilna, neg.- negatywna
1) W dniu 21 lutego 2013 roku agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu długoterminowego Polski dla zadłużenia w walucie ze stabilnej na pozytywną.
2) W dniu 7 lutego 2013 roku agencja Standard & Poor’s umieściła ratig Commerzbanku na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek