Raport roczny 2012

V.2. Rating agencji Moody’s Investors Service

Rating BRE Banku

Oceny ratingowe BRE Banku przez agencję Moody’s Investors Service na koniec 2012 roku przedstawiały się następująco:


Moody’s Investors Service Ltd.– oceny BRE Banku SA
Długookresowa ocena depozytów Baa2 (perspektywa negatywna)
Rating krótkoterminowy Prime-2
Rating siły finansowej (BFSR) D (ba2) (perspektywa stabilna)
Wstępny rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji euroobligacji (EMTN) (P) „Baa2”
Transza obligacji w wysokości 500 mln euro wyemitowanych przez BRE Finance France SA w dniu 4 października 2012 roku Baa2

W 2012 roku agencja Moody’s dwukrotnie podejmowała akcje ratingowe wobec BRE Banku w następstwie zmian ratingu dominującego akcjonariusza BRE Banku. W dniu 19 stycznia 2012 roku agencja Moody’s obniżyła rating długoterminowy BRE Banku z „Baa1” do „Baa2”. Było to spowodowane obniżeniem ratingu siły finansowej (BFSR) Commerzbanku z „C-” do „D+”. Zarówno rating długoterminowy BRE Banku „Baa2”, jak i rating krótkoterminowy „Prime-2” zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. W dniu 6 czerwca 2012 roku ratingi długoterminowy i krótkoterminowy Commerzbanku zostały obniżone o jeden stopień, odpowiednio do „A3” i „Prime-2”. Rating siły finansowej (BFSR) Commerzbanku, uwzględniany w ocenie ratingu długoterminowego BRE Banku, został utrzymany na dotychczasowym poziomie („D+”), lecz z perspektywą negatywną. W konsekwencji, w dniu 11 czerwca 2012 roku agencja Moody’s podtrzymała rating długoterminowy BRE Banku na poziomie „Baa2”. Perspektywa ratingu jest negatywna.

W uzasadnieniu ratingu długoterminowego BRE Banku agencja Moody’s podkreśla wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony Commerzbanku i wsparcia systemowego. Główne czynniki wpływające na rating indywidualny to ugruntowana pozycja na rynku bankowym w Polsce, struktura finansowania składającego się z depozytów klientowskich i średnioterminowych środków w walutach obcych od głównego udziałowca, zapewniająca satysfakcjonujące dopasowanie terminów zapadalności dla portfela kredytów hipotecznych i wyższa efektywność w porównaniu z bankami o podobnym ratingu. Ewentualne ryzyka agencja wiąże ze znacznym portfelem kredytów hipotecznych w walucie i relatywnie niskim współczynnikiem kapitałowym Core Tier 1 w porównaniu do grupy rówieśniczej analizowanej przez Moody’s.

Rating BRE Banku Hipotecznego

W dniu 11 czerwca 2012 roku, agencja Moody’s potwierdziła rating długoterminowy BRE Banku Hipotecznego na poziomie „Baa3” z perspektywą negatywną oraz rating siły finansowej „E+” z perspektywą stabilną.


Moody’s Investors Service Ltd.– oceny BRE Banku Hipotecznego i listów zastawnych
Długookresowa ocena depozytówBaa3 (perspektywa negatywna)
Rating krótkoterminowy Prime-3
Rating siły finansowej (BFSR)E+ (b1) (perspektywa stabilna)
Rating dla publicznych listów zastawnych A3
Rating dla hipotecznych listów zastawnychBaa2

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek