Raport roczny 2012

XI. Pozostała działalność Grupy BRE Banku

BRE Centrum Operacji Sp. z o.o. (BRE CO)

Przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług z zakresu rozliczeń i obsługi baz danych, archiwum elektronicznego, archiwum tradycyjnego oraz wprowadzania danych dla Grupy BRE Banku.

W 2012 roku BRE CO świadczyła usługi dla bankowości korporacyjnej i detalicznej BRE Banku, a także dla wybranych spółek Grupy BRE Banku. Po sprzedaży spółki CERI International, BRE CO zaprzestała świadczenia usług dla podmiotów spoza Grupy BRE Banku, z wyjątkiem usług wsparcia dla CERI International.

W 2012 roku spółka odnotowała zysk brutto w wysokości 11,3 mln zł w porównaniu do 0,7 mln zł w roku ubiegłym. Na osiągnięty wynik wpływ miał zysk na transakcji sprzedaży CERI International w I kwartale 2012 roku.

BRE.locum SA

BRE.locum jest spółką developerską, działającą na pierwotnym rynku nieruchomości. W 2012 roku spółka BRE.locum podpisała umowy sprzedaży 188 mieszkań, podczas gdy w 2011 roku umów tych było 185 (177 podpisanych przedwstępnych umów sprzedaży na koniec 2012 roku wobec 229 na koniec 2011 roku). Według stanu na koniec 2012 roku spółka miała w ofercie 396 ukończonych mieszkań oraz 157 mieszkań w projektach realizowanych.

Zysk brutto spółki za 2012 rok wyniósł 3,8 mln zł wobec 12,5 mln zł w 2011 roku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek