Raport roczny 2012

X.4. Spółki w obszarze Bankowości Detalicznej

Aspiro SA

Na koniec 2012 roku Aspiro oferowało produkty 28 różnych podmiotów finansowych, w tym również produkty mBanku i MultiBanku. Aktualnie oferta obejmuje łącznie 58 produktów, w tym między innymi: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne, leasing i faktoring.

W 2012 roku nastąpił ponad 73,8% wzrost sprzedaży w obszarze kredytów gotówkowych oraz ponad 182,7% wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych.

W obszarze kredytów samochodowych wzrost sprzedaży wyniósł 46,4%. Spółka, pomimo kryzysu na rynku samochodowym, odnotowała stabilny wzrost udziału w rynku, tj. 9,1% (w porównaniu do 7,8% w 2011 roku). Wynika to w główniej mierze z wzmocnienia pozycji w segmencie aut luksusowych, jak również z kontynuacji, wspólnie z MultiBankiem, akcji promocyjnych skierowanych szczególnie do klientów nabywających nowe samochody.

W 2012 roku, w związku z pogorszeniem sytuacji na rynku jak również zmianą polityki BRE Banku w zakresie produktów hipotecznych, Aspiro odnotowała spadek sprzedaży tych produktów o 25,0% rok do roku.

Spółka zamknęła 2012 rok stratą brutto w wysokości 1,6 mln zł wobec zysku brutto w wysokości 10,5 mln zł rok wcześniej. Na spadek wyniku finansowego największy wpływ miały koszty związane z reorganizacją spółki (rozpoczęcie restrukturyzacji sieci sprzedaży oraz wyższe koszty amortyzacji).

BRE Wealth Management SA (BWM)

W 2012 roku spółka istotnie rozwinęła nowy model biznesu, wdrożony w 2011 roku, skupiający się na ofercie związanej z doradztwem inwestycyjnym. Nastąpił wzrost aktywności doradczej (w 2012 roku przygotowanych zostało ponad 2 tys. rekomendacji) oraz wzrost liczby klientów objętych tą usługą.

W 2012 roku strategie zarządzane przez BRE Wealth Management przyniosły wysokie zwroty z inwestycji. Na koniec 2012 roku aktywa zarządzane przez spółkę wyniosły 3,7 mld zł i były wyższe o 300 mln zł, tj. 9.0% w porównaniu do grudnia 2011 roku.

W 2012 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 10,0 mln zł wobec 11,0 mln zł w roku 2011.

BRE TUiR SA i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.

W zakresie biznesu direct odnotowano w 2012 roku wzrost składki o 8,9% do poziomu 153 mln zł w porównaniu z 2011 rokiem. W obszarze bancassurance składka wyniosła 236 mln zł (z wyłączeniem produktów inwestycyjnych), co oznacza 2,2% spadek w stosunku do 2011 roku. Odnotowany spadek jest rezultatem spadku sprzedaży kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku oraz pogarszającego się biznesu w zakresie ubezpieczania niskiego wkładu własnego. Na współpracy z BRE Leasing odnotowano zmniejszenie składki o około 11% do 116 mln zł w konsekwencji spadku wartości mienia przekazanego w leasing oraz pogorszenia wskaźników penetracji.

W 2012 roku oferta produktowa została rozszerzona o nowe produkty ubezpieczeń turystycznych, m.in. o ubezpieczenie turystyczne dla klientów indywidualnych na telefony i urządzenia mobilne.

Grupa BRE Ubezpieczenia wypracowała wynik brutto w wysokości 58,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1 mln zł wobec 2011 roku. Poprawa wyniku była możliwa dzięki uzyskaniu dużego wolumenu składki inwestycyjnej w I półroczu 2012 roku w obszarze bancassurance, ostrożnym założeniom w budżecie sprzedaży ubezpieczeń niskiego wkładu własnego oraz poprawie wyceny portfela zarządzanego na zlecenie przez BRE Wealth Management. Na wynik wpływ miała również restrykcyjna polityka kosztowa, zwłaszcza w zakresie przeprowadzanych kampanii reklamowych.

Po reorganizacji przeprowadzonej w połowie 2012 roku, BRE Ubezpieczenia TUiR SA, BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. wchodzą w skład grupy kapitałowej Aspiro SA.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek