Raport roczny 2012

X.3. Sieć dystrybucji

Liczba i zakres działania tradycyjnych placówek bankowości detalicznej BRE Banku odzwierciedlają ukierunkowanie na obszary o dużym potencjale wzrostu oraz wagę, jaką BRE Bank przykłada do rozwoju innych kanałów dystrybucji, takich jak internet i bankowość telefoniczna. Rozwój wielu kanałów dostępu do bankowości ma wpływ na stale rosnącą liczbę klientów i wspiera tradycyjne kanały dystrybucji BRE Banku.

Od lipca 2009 roku sieć dystrybucji mBanku w Polsce zarządzana jest przez spółkę zależną Aspiro, oferującą szeroką gamę produktów Grupy i podmiotów zewnętrznych. Na koniec grudnia 2012 roku sieć ta liczyła 94 lokalizacji (26 Centrów Finansowych, 62 mKioski i 6 mKiosków partnerskich) oraz 29 Punktów Obsługi Agencyjnej.

Liczba placówek mBanku za granicą w stosunku do końca 2011 roku nie uległa zmianie. W Czechach wynosi ona 26 (obecnie działa tam 17 mKiosków i 9 Centrów Finansowych), natomiast na Słowacji 9 (5 mKiosków i 4 Centra Finansowe).

MultiBank działa poprzez 133 placówek (71 Centrów Usług Finansowych, 62 Placówek Partnerskich) wobec 135 na koniec 2011 roku. Placówki MultiBanku zlokalizowane są głównie w większych miastach, co jest zgodne z modelem biznesu nastawionym na obsługę zamożniejszego segmentu klientów.

Poniższa mapka przedstawia placówki mBanku i MultiBanku w Polsce:

Placówki bankowości detalicznej

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek