Raport roczny 2012

X.2. Oferta produktowa

Dane przedstawione w rozdziale X.2. oparte są na wewnętrznej informacji zarządczej BRE Banku.

Depozyty i fundusze inwestycyjne

Poprzez „supermarket funduszy” klienci BRE Banku mogą nabywać zarówno jednostki krajowych jaki i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także produkty finansowe dopasowane do indywidualnych kryteriów inwestycyjnych, oferowane przez zewnętrznych dostawców.

Poniższe wykresy przedstawiają w sposób szczegółowy zmiany w poziomie depozytów i środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych.

Na koniec grudnia 2012 roku stan depozytów bankowości detalicznej wyniósł 33 856 mln zł, o 7,5 mld zł, tj. 28,5% więcej niż na koniec 2011 roku, natomiast aktywa klientów w funduszach inwestycyjnych zwiększyły się o 72 mln zł (i osiągnęły poziom 2 597 mln zł).

Kredyty

Wartość kredytów brutto udzielonych w obszarze Bankowości Detalicznej w Polsce, Czechach i na Słowacji na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 37 266 mln zł i w stosunku do końca 2011 roku zmalała o 830 mln zł, tj. 2,2%.

Na koniec 2012 roku struktura kredytów detalicznych w Polsce przedstawiała się następująco:

Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2011 i 2012 roku charakteryzowały następujące wielkości:


Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych 31.12.2011 31.12.2012
Wartośc bilansowa (mld zł) 29,0 27,2
Srednia zapadalność (lata) 22,3 21,6
Srednia wartość (tys.zł) 306,9 280,9
Średnie LTV (%) 86,3% 79,4%
NPL 1,2% 1,8%

Portfel kredytów niehipotecznych wzrósł w 2012 roku o 1 073 mln zł, tj. 14,9%. Najszybciej przyrastały kredyty gotówkowe i w liniach kredytowych, w wyniku rosnącego korzystania przez istniejących klientów z przyznanych im limitów globalnych.

Wzrost wskaźnika NPL dla kredytów hipotecznych w 2012 roku spowodowany był zmniejszeniem portfela kredytów hipotecznych oraz naturalnym procesem jego starzenia.

Poniższe wykresy przedstawiają szczegółowe zmiany w poziomie kredytów klientów detalicznych BRE Banku:

Karty

BRE Bank utrzymuje wysoką dynamikę w zakresie emisji kart, zarówno kredytowych, jak i debetowych, wspartą popytem ze strony dotychczasowych i nowych klientów.

Na koniec grudnia 2012 roku liczba wydanych kart kredytowych wyniosła 701,9 tys. i była wyższa o 71,4 tys. niż rok wcześniej.

Liczba wydanych przez BRE Bank kart debetowych na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 4 783,5 tys. W okresie 12 miesięcy przybyło 793,3 tys. kart, tj. 19,9%.

BRE Bank kładzie duży nacisk na innowacje i rozszerzanie zakresu oferowanych kart. Przykładem mogą być nowe inicjatywy związane z kartami płatniczymi (debetowymi i przedpłaconymi), pełniącymi kilka funkcji (np. Bydgoska Karta Miejska będąca biletem okresowym oraz elektronicznym portfelem).

Usługi maklerskie i ubezpieczeniowe

W 2012 roku liczba klientów korzystających z usług maklerskich była stabilna. W mBanku w ramach usługi eMakler klienci prowadzili 202,1 tys. rachunków inwestycyjnych, o 1,5 tys. więcej niż na koniec 2011 roku. W MultiBanku klienci posiadali 32,2 tys. rachunków, tj. 0,6 tys. mniej niż w 2011 roku, prowadzonych w ramach Usługi Maklerskiej.

Dodatkowo, Dom Inwestycyjny BRE Banku udostępnił klientom jedną z najnowocześniejszych na rynku platform do inwestowania na rynku Forex – BRE Forex ECN. Kwotowania dostarczane są nie przez brokera, lecz przez banki, które wyznaczają oferty kupna i sprzedaży par walutowych. Korzystając z BRE Forex ECN klienci mogą inwestować nie tylko w waluty, ale również w kontrakty terminowe. DI BRE oferuje zawieranie transakcji na instrumentach opartych na 17 najważniejszych europejskich i światowych indeksach (w tym WIG20), towarach oraz obligacjach rządowych. BRE Forex ECN, oprócz tradycyjnej platformy transakcyjnej obsługiwanej przez komputery osobiste, jest dostępny również na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android.

Sprzedaż ubezpieczeń (komunikacyjnych, turystycznych, ubezpieczeń nieruchomości) odbywa się w ramach Centrum Ubezpieczeń w MultiBanku oraz przez moduł mUbezpieczenia w mBanku (w tym szczególnie popularny Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych). Prowadzi ją również spółka BRE Ubezpieczenia TUiR. Oprócz klasycznych ubezpieczeń, oferuje ona produkty bancassurance (ubezpieczenie kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i samochodowych, pakiety ubezpieczeń powiązane z kartą kredytową i rachunkiem bieżącym) cieszące się dużym zainteresowaniem klientów.

Rozwój oferty Bankowości Detalicznej

Kontynuacja dynamicznego wzrostu liczby klientów detalicznych to efekt stałego rozwoju oferty i innowacji nakierowanych na potrzeby klientów. Rok 2012 nie był pod tym względem wyjątkowy. Do nowych lub istotnie zmodyfikowanych produktów kredytowych, depozytowych i inwestycyjnych oraz działań wspierających sprzedaż w segmencie Bankowości Detalicznej należy zaliczyć:

 • rozszerzenie oferty depozytowej o produkty regularnego oszczędzania (mSaver, MultiSaver),
 • wdrożenie karty Miles and More z pakietem ubezpieczeń Travel,
 • partnerstwo strategiczne z BMW w zakresie kredytowania zakupu nowych samochodów,
 • płatności NFC na szeroką skalę we współpracy z T-mobile i Orange,
 • wdrożenie rachunku dedykowanego studentom - eKONTO dla młodych z bezpłatnymi wypłatami z bankomatów przez rok, bezpłatną kartą w postaci breloka, dedykowanym programem zniżek w szkołach językowych i bezpłatnym pendrive’m za korzystanie z karty,
 • NML on-line - całkowicie zdalny proces kredytowy dla klientów zewnętrznych (indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw) w obszarze kredytów niehipotecznych w mBanku i MultiBanku,
 • wprowadzenie procesu otwierania rachunków dla mikroprzedsiębiorstw on-line - w ciągu 15 minut Klient uzyskuje dostęp do w pełni aktywnego rachunku bez wychodzenia z domu i podpisywania umowy – wszystkie niezbędne dokumenty Klient potwierdza hasłem sms,
 • połączenie procesu otwarcia firmy i rachunku bankowego – w trakcie otwierania działalności gospodarczej przez Internet, klient może od razu otworzyć firmowy rachunek bankowy on-line w ramach jednego przyjaznego procesu,
 • wprowadzenie pakietów branżowych: Pakiet Handel i Usługi – połączenie usług bankowych i terminali POS w jednej cenie dla klienta, pakiet dla firm prowadzących pełną księgowość – umożliwienie otwierania rachunków dla firm z nowego segmentu,
 • wprowadzenie możliwości obsługi Klientów mBanku przez Ekspertów MultiBanku w placówkach (indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw);
 • rozszerzenie oferty kart o:
  • karty World MasterCard (kredytowe i debetowe),
  • naklejkę Master Card Debit, przeznaczoną do płatności zbliżeniowych,
  • Bydgoską Kartę mBanku – połączenie karty miejskiej i płatniczej do eKonta i izzyKonta,
  • kartę przedpłaconą mBanku.

Rozszerzenie oferty mBanku w Czechach i na Słowacji

 • wprowadzenie karty zbliżeniowej VISA,
 • rozszerzenie oferty kredytów niehipotecznych, m.in. Kredyt na Kliknięcie na Słowacji i kredyt w rachunku bieżącym jako podstawowe produkty niehipoteczne dla nowych klientów na obu rynkach.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek