Raport roczny 2012

X.1. Klienci detaliczni

Od kilku lat BRE Bank pozostaje rynkowym liderem w pozyskiwaniu nowych klientów detalicznych. Na koniec 2012 roku liczba klientów była wyższa o 209,4 tys. (+5,3%) w stosunku do grudnia 2011 roku, a ich liczba osiągnęła ponad 4,1 miliona.

Wykres przedstawia przyrost liczby klientów detalicznych w ostatnich latach.

Pośród klientów obsługiwanych w Polsce są nie tylko osoby fizyczne, ale również mikroprzedsiębiorstwa. Na koniec grudnia 2012 roku było ich 426 tys., z czego 16,3 tys. (+4,0%) pozyskano w 2012 roku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek