Raport roczny 2012

XIV. Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2012 roku były niższe niż w poprzednich latach. W skali Grupy wyniosły 224,7 mln zł wobec 359,2 mln zł w 2011 roku. Natomiast w samym BRE Banku wyniosły one 146,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wydano 211,2 mln zł.

Inwestycje poniesione w BRE Banku w większości, bo w kwocie 114,4 mln zł dotyczyły obszaru informatyki. BRE Bank kontynuował modernizację i rozwój podstawowych komponentów środowiska informatycznego.

Nakłady w obszarze logistyki i bezpieczeństwa w kwocie 18,7 mln zł były związane z dalszym rozwojem i modernizacją sieci oddziałów i centrali (w Łodzi i w Warszawie) oraz dodatkowym wyposażaniem placówek detalicznych.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek