Raport roczny 2012

7. Wynik z tytułu opłat i prowizji


Przychody z tytułu opłat i prowizji Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Prowizje za obsługę kart płatniczych 393 837 351 819
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 216 304 230 017
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 179 354 167 441
Prowizje za prowadzenie rachunków 127 574 111 509
Prowizje za realizację przelewów 87 793 89 070
Opłaty z tytułu działalności maklerskiej 76 654 114 515
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 62 524 68 782
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 36 879 39 739
Prowizje z działalności powierniczej 17 469 16 525
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty związane z zarządzaniem 9 677 12 634
Pozostałe 65 888 77 121
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 273 953 1 279 172


Koszty z tytułu opłat i prowizji Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych (182 739) (176 594)
Koszty prowizji płacone na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów Banku (68 882) (82 849)
Uiszczone opłaty maklerskie (23 966) (29 893)
Koszty prowizji działalności ubezpieczeniowej (10 471) (17 741)
Uiszczone pozostałe opłaty (148 015) (132 123)
Koszty z tytułu opłat i prowizji, razem (434 073) (439 200)


Prowizje z tytułu działalności ubezpieczeniowej, w tym: Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
- Przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego 158 993 151 108
- Przychody z tytułu administracji polis 20 361 16 333
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej razem 179 354 167 441

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek