Raport roczny 2012

8. Przychody z tytułu dywidend


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 162 85
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 13 740 15 028
Przychody z tytułu dywidend, razem 13 902 15 113

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek